AANWERVEN Jaargang 15 - Nummer 1 - 11.01.2017

05-02-2017 14:19

Vous pouvez écrire ici.. Indicator

Tipmail

GRATIS E-ZINE: Aanbevelen | Inschrijven | Info

Jaargang 15 - Nummer 1 - 11.01.2017

Delen LinkedInTwitterFacebook

AANWERVEN

Evalueer in maand zes en bespaar

Ook al is de proeftijd afgeschaft, waarom is het toch nog altijd slim om in de loop van de zesde maand een evaluatie te maken van een nieuwe werknemer?

Uit een recent onderzoek zou blijken dat er sinds 1 januari 2014 maar liefst 30% minder arbeidsovereenkomsten – in vergelijking met de periode vóór de Wet op het eenheidsstatuut – stopgezet worden tijdens de eerste zes maanden van de tewerkstelling. Dat zou te wijten zijn aan het feit dat de proeftijd afgeschaft werd... en dus ook de ‘druk’ om binnen die tijdspanne te beslissen. Klopt dit laatste echter wel? Niet echt, zo blijkt...

Cao 109 geldt niet de eerste zes maanden. Deze cao handelt over de motivatie van het ontslag en over het kennelijk onredelijk ontslag. Welnu, hij is niet van toepassing op werknemers die “ontslagen worden tijdens de eerste zes maanden van hun tewerkstelling” (art. 2, §2 cao 109).

Dus geen motivatieplicht. Wordt iemand bv. in de loop van de zesde maand ontslagen, dan heeft hij geen recht op een motivering van zijn ontslag, lees: hij kan eventueel wel vragen om de ontslagreden te kennen, maar u bent niet verplicht om te antwoorden op die vraag.

Dus geen kennelijk onredelijk ontslag. De werknemer die tijdens de zesde maand ontslagen wordt, kan ook geen procedure voor kennelijk onredelijk ontslag instellen. U zet dus geen potentiële sanctie van 3 à 17 weken loon op het spel door hem dan al te ontslaan.

Tip. Gelet op deze twee ‘voordelen’ van een ontslag in de zesde maand – in vergelijking met een ontslag (net) na de zesde maand – is een evaluatie van de nieuwe werknemer tijdens de zesde maand nog altijd zeer nuttig. U kunt er u desgevallend een hoop narigheid mee besparen. Een verbreking net vóór het einde van de zesde maand kost u wel vier weken loon. Bent u al vroeger met uw evaluatie, dan kunt u echter ook (eerst) tot een beëindiging met een opzegtermijn overgaan...

Wel nog rechtsmisbruik. Ook tijdens de eerste zes maanden kan een ontslagen werknemer rechtsmisbruik aanvoeren. U zit dus ook weer niet 100% safe. De bewijslast ligt dan echter uitsluitend bij de werknemer en die is helemaal niet van de poes...

In de eerste zes maanden hoeft u een ontslag nog niet te motiveren en bovendien speelt de figuur van kennelijk onredelijk ontslag dan nog niet. Rechtsmisbruik is wel mogelijk, maar dat is dan weer moeilijk te bewijzen.

Deze e-mail werd verzonden naar thierry@aagerniers.be.  Indien u Tipm@il, onze gratis e-zine met praktische adviezen, niet meer wenst te ontvangen, klik dan hier om u uit te schrijven. Wij respecteren uw privacy en garanderen u dat uw gegevens nooit voor commerciële doeleinden aan derden worden doorgegeven.

© INDICATOR NV - Tiensesteenweg 306 - 3000 Leuven
Tel.: 016/35 99 00 - Fax: 016/70 14 01
RPR Leuven - Btw BE 0887.611.663
klantenservice@indicator.be - www.indicator.be

https://indicator.us1.list-manage.com/track/open.php?u=84df4fc3045f578f7eaa8747a&id=c75014a933&e=f553d42a0d

 .