LOONINDEXATIES Jaargang 15 - Nummer 4 - 01.02.2017

05-02-2017 14:21

Indicator

Tipmail

GRATIS E-ZINE: Aanbevelen | Inschrijven | Info

Jaargang 15 - Nummer 4 - 01.02.2017

Delen LinkedInTwitterFacebook

LOONINDEXATIES

PC 200: indexatie met 1,13% in 2017

Het percentage waarmee u in PC 200 de lonen moet indexeren vanaf januari 2017, bedraagt uiteindelijk 1,13%. Wat valt er onder ‘lonen’ in dit verband?

Indexatie in PC 200 met 1,13%. In PC 200 (ex-PC 218) werkt men met een vast indexeringsmoment op 1 januari van elk jaar en dit aan de hand van de zgn. afgevlakte gezondheidsindex. Het Planbureau zat er met haar prognose van 1,15% dichtbij wat het percentage voor 1 januari 2017 betreft, want uiteindelijk wordt er ‘afgeklokt’ op 1,13%.

Op de brutomaandlonen. Dit betekent dat u, wanneer uw onderneming tot PC 200 behoort, het brutomaandloon van al uw bedienden moet indexeren met 1,13%, ongeacht of die bediende maar net het baremaloon verdient of meer dan dat, ongeacht of hij een ‘gewone’ bediende is of tot het kaderpersoneel behoort, enz. Stel, het brutoloon van een bediende bedroeg bv. € 3.120 per maand in december 2016. Dan zal dat verhogen tot € 3.155,26 (3.120 x 1,0113) in januari 2017.

Op de jaarlijkse premie. De indexatie geldt ook voor de sectorvoordelen wanneer de desbetreffende cao dat zo bepaalt. Dat is bv. het geval voor de zgn. jaarlijkse premie die in juni 2016 de eerste keer betaald moest worden en in juni 2017 dus opnieuw aan de orde is. Ook deze premie van € 250 moet verhoogd worden met 1,13% (art. 2, §5 cao van 09.07.2015). Zij zal in 2017 dus € 252,83 bruto bedragen (voor een voltijdse werknemer die de volledige referentieperiode in dienst was/is).

Let op! Ook als u de jaarlijkse premie van 2017 omgezet heeft in een ander zgn. gelijkwaardig voordeel, moet u de indexatie respecteren. Heeft u bv. omgezet in een premie in de groepsverzekering, dan moet u die premie dus ook verhogen. Geef dit door aan de verzekeraar.

Op de ecocheques niet. Ook de ecocheques van € 250 per (voltijdse) werknemer blijven in (juni) 2017 verschuldigd, maar die cao voorziet niet in een indexatie. Het blijft dus om € 250 gaan.

Indexatie in andere sectoren. Er zijn nog andere sectoren waarin 1 januari het/een indexatiemoment is. Denk bv. aan PC 118 (met 1,12%), PC 119 (met 1,13%), PC 302 (met 1,123%), enz.

Niet alleen de maandlonen vallen onder de verplichting tot indexeren, dit is ook zo voor de jaarlijkse premie die in juni 2017 verschuldigd is. Houd er rekening mee dat dit laatste zelfs geldt als u die premie ‘omgezet’ heeft.

Deze e-mail werd verzonden naar thierry@aagerniers.be.  Indien u Tipm@il, onze gratis e-zine met praktische adviezen, niet meer wenst te ontvangen, klik dan hier om u uit te schrijven. Wij respecteren uw privacy en garanderen u dat uw gegevens nooit voor commerciële doeleinden aan derden worden doorgegeven.

© INDICATOR NV - Tiensesteenweg 306 - 3000 Leuven
Tel.: 016/35 99 00 - Fax: 016/70 14 01
RPR Leuven - Btw BE 0887.611.663
klantenservice@indicator.be - www.indicator.be

https://indicator.us1.list-manage.com/track/open.php?u=84df4fc3045f578f7eaa8747a&id=fb308f04f1&e=f553d42a0d